ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

28 มิ.ย. 2551

กิจกรรมการประกวดเส้นไหมสาวมือ ปี 2551

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประกวดเส้นไหมสาวมือ ปี 2551
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2551
น.ส.หทัยกาญจน์ นำภานนท์ คณะกรรมการประกวด กล่าวรายงาน
นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ประธาน กล่าวเปิดการประกวด

แขกผู้ร่วมงาน

ผู้เข้าประกวด กำลังสาวเส้นไหม

แขกผู้มีเกียรติ ชมการสาวไหม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์ กิจกรรมการประกวด กับ สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11

ผลการประกวดมีดังนี้

ประเภทเส้นไหมสาวมือ ประเภทเส้นไหมลืบ หรือ เล้นไหม 3

ผ่านการคัดสรร 5 รางวัล คือ

1. นางจำปี (ไม่มีนามสกุล)

2. นางกนกวรรณ วรจารุวรรณ

3. นางขิ่นมิ่น (ไม่มีนามสกุล)

4. นางชื่นจิตร สหธยาสันติกุล

5. นางวิภา ขาวสะอาด

ประเภทเส้นไหมน้อย หรือ ไหม 1

ผ่านการคัดสรร 5 รางวัล คือ

1. นางชื่นจิตร สหธยาสันติกุล

2. นางจำปี (ไม่มีนามสกุล)

3. นางอ่อง (ไม่มีนามสกุล)

4. นางวิภา ขาวสะอาด

5. นางเต็ง (ไม่มีนามสกุล)

ผลการคัดสรร จะนำเส้นไหมสาวมือทั้งหมด ส่งไปประกวดระดับประเทศ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลาว จ.ปทุมธานี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551