ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

30 ธ.ค. 2551

คณะสำนักงบประมาณ และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เยี่ยมชมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551 คณะของสำนักงบประมาณ ภายใต้การนำของนางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ และ นางศศิธร สิทธิชัย ผู้อำนวยการส่วนจัดทำงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ภายใต้การนำของนายวิทยา ประจันตะเสน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมีนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2551 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงไหม และศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหมของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

หม่อนไหมรวมใจร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ออกบริการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล และแจกจ่ายพันธุ์หม่อนให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากพี่น้องเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด จำนวนมาก
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเยี่ยมชม และขอเอกสารเผยแพร่
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเยี่ยมชม และขอเอกสารเผยแพร่ พร้อมแจกจ่ายต้นพันธุ์หม่อน