ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

27 เม.ย. 2552

ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการบริการและติดตามผลต่อเนื่องการใช้เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ประจำปี 2552 โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าไปให้ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้กับกลุ่มผู้มีอาชีพผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน บ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ฯ เพื่อให้กลุ่มผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานได้มีความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีเส้นไหมโดยธรรมชาติอย่างถูกวิธีและสีไม่ตก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก