ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

12 พ.ค. 2552

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ออกไปให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ณ บริเวณวัดหล่ายแก้ว บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้นำเอกสารเผยแพร่ไปให้ความรู้แก่ผู้สนใจในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เข้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้ารัศมิ์ พระวรชายา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรผู้มีความสนใจทั้งนี้ในงานได้มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการแสดงสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกษตรกรรวมถึงชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างดี

6 พ.ค. 2552

รดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรและขอขมา นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ ตามประเพณีของล้านนาและได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และคณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหม่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่