ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

20 ส.ค. 2553

จัดงานวันเเม่ ณ อาคารจำหน่ายสินค้าศูนย์ศิลปชีพ จ.เชียงใหม่


ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2553 ศูนย์หม่อนไหมเลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงานวันเเม่ ณ อาคารจำหน่ายสินค้าศูนย์ศิลปชีพจังหวัดเชียงใหม่ ถ.ห้วยเเก้ว จ.เชียงใหม่ โดยภายในงานวิทยากรได้ให้บริการข้อมูลด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เเละเเสดงการสาธิตการสาวไหม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

จัดงานวันเเม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์


               เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดงานวันเเม่เเหง่ชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณใต้หอคำหลวง เเละบริเวณนิทรรศการโลกเเมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) โดยภายในพื้นที่การจัดงาน ได้มีการจัดเเสดงสาธิตการเลี้ยงไหม สาธิตการสาวไหม เเละสาธิตการแปรรูปชาใบหม่อน โดยมีนายนคร   มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เเละวิทยากรจากศูนย์ฯ คอยให้คำเเนะนำ เเละให้ผู้ชมนิทรรศการได้ชิมน้ำหม่อนพร้อมดื่มเเละชาใบหม่อน

30 ก.ค. 2553

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต. บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ .เชียงใหม่
ในวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา

9 ก.ค. 2553

รองอธิบดีกรมหม่อนไหม


     เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 นางอรทัย   ศิลปนภาพร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะฯ เละนายจิรศักดิ์   เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต1 ได้เกินทางมาตรวจราชการเเละมอบเเนวทางในการดำเนินงาน ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเเละพนักงานของศูนย์หม่อนไหมฯ โดยมีนายนคร   มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมฯ และคณะให้การต้อนรับ เเละรายงานผลการปฏิบัติงาน
   

7 ก.ค. 2553

น.ศ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูงาน

     เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2553 นายนคร   มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับเเละนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมเเละศุกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม เเละห้องอนุรักษ์ผ้าไหม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
  

2 ก.ค. 2553

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัด อบรมการพัฒนาคุณภาพระบบตรวจสอบและการบรรจุหีบห่อสินค้า GI      ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพระบบตรวจสอบและการบรรจุหีบห่อสินค้า GI"  ซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งบ่งชี่ทางภูมิศาสตร์ ปี 2553 โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย 53 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน  มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 20 คน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประกวดสาวไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประกวดสาวไหม ในวันที่
25 มิ.ย.53 ภายในอาคารลานจอดรถศูนย์หม่อนไหม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ทีม สำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนไปร่วมประกวดการสาวไหมในระดับประเทศ ในวันที่
18 ก.ค. 53 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร

1 ก.ค. 2553

นักเรียน ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เข้าดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่


                เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.53 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    จ.เชียงใหม่ จำนวน 300 คน
ได้เข้าดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมี ท่าน ผอ.นคร มหาายศนันท์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและพาชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ ซึ่งได้แก่การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรปรูผลิตภัณฑ์    จากหม่อนและไหม และพาชมห้องอนุรักษ์ผ้าไหม29 มิ.ย. 2553


             บรรยากาศการคัดสรรผ้าไหมยกดอก ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน ย้อมสีเคมี และภาพสเก็ตชุดผ้าไหม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย..53 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยผลงานที่ผ่านการคัดสรรจะถูกส่งไปร่วมประกวดในระดับประเทศ ในวันที่ 4 ส.ค. 53 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

7 มิ.ย. 2553

ประชุมกลั่นกลองผลงานวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมเขต 1
      
         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประชุมกลั่นกลองผลงานวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมเขต 1 และสรุปผลประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 2 มิ.ย 53 ที่ผ่านมาโดยมี ผอ.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต1 จังหวัดแพร่ ผอ.ศมม. และนักวิชาการเครือข่าย เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

17 พ.ค. 2553

ฝึกอบรม


        เมื่อวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการสงเสริมการผลิตหม่อนไหม ปี 2553 ฝึกอบรมเรื่อง "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก" โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 10 คน

16 พ.ค. 2553

งาน อบจ.ลำพูนเกษตรแฟร์ 53


เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใน "งานลำพูนเกษตรแฟร์ 53" โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยภายในบูทจัดนิทรรศการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียติฯ เชียงใหม่ ได้มีการจัดเเสดงสาธิตวิธีการ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม จัดโชว์ชุดผ้าไหม
เเละจำหน่ายผลิตภัฒฑ์แปรรูปจากหม่อนเเละไหม

28 เม.ย. 2553

ถ่ายทำรายการ
วันที่ 28 เมษายน 2553 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เดินมาถ่ายทำวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วิธีการสาวไหม เเละวิธีการฟอกย้อมสี  เพื่อเผยเเพร่ในรายการ I  Got  It  ออกอากาศทางช่องทีวีไทย บริเวณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสาธิตวิธีการทำต่าง ๆ