ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

17 พ.ค. 2553

ฝึกอบรม


        เมื่อวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการสงเสริมการผลิตหม่อนไหม ปี 2553 ฝึกอบรมเรื่อง "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก" โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 10 คน

16 พ.ค. 2553

งาน อบจ.ลำพูนเกษตรแฟร์ 53


เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใน "งานลำพูนเกษตรแฟร์ 53" โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยภายในบูทจัดนิทรรศการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียติฯ เชียงใหม่ ได้มีการจัดเเสดงสาธิตวิธีการ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม จัดโชว์ชุดผ้าไหม
เเละจำหน่ายผลิตภัฒฑ์แปรรูปจากหม่อนเเละไหม