ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

29 มิ.ย. 2553


             บรรยากาศการคัดสรรผ้าไหมยกดอก ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน ย้อมสีเคมี และภาพสเก็ตชุดผ้าไหม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย..53 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยผลงานที่ผ่านการคัดสรรจะถูกส่งไปร่วมประกวดในระดับประเทศ ในวันที่ 4 ส.ค. 53 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

7 มิ.ย. 2553

ประชุมกลั่นกลองผลงานวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมเขต 1
      
         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประชุมกลั่นกลองผลงานวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมเขต 1 และสรุปผลประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 2 มิ.ย 53 ที่ผ่านมาโดยมี ผอ.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต1 จังหวัดแพร่ ผอ.ศมม. และนักวิชาการเครือข่าย เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้