ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

20 ส.ค. 2553

จัดงานวันเเม่ ณ อาคารจำหน่ายสินค้าศูนย์ศิลปชีพ จ.เชียงใหม่


ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2553 ศูนย์หม่อนไหมเลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงานวันเเม่ ณ อาคารจำหน่ายสินค้าศูนย์ศิลปชีพจังหวัดเชียงใหม่ ถ.ห้วยเเก้ว จ.เชียงใหม่ โดยภายในงานวิทยากรได้ให้บริการข้อมูลด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เเละเเสดงการสาธิตการสาวไหม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

จัดงานวันเเม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์


               เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดงานวันเเม่เเหง่ชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณใต้หอคำหลวง เเละบริเวณนิทรรศการโลกเเมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) โดยภายในพื้นที่การจัดงาน ได้มีการจัดเเสดงสาธิตการเลี้ยงไหม สาธิตการสาวไหม เเละสาธิตการแปรรูปชาใบหม่อน โดยมีนายนคร   มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เเละวิทยากรจากศูนย์ฯ คอยให้คำเเนะนำ เเละให้ผู้ชมนิทรรศการได้ชิมน้ำหม่อนพร้อมดื่มเเละชาใบหม่อน