ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

26 ก.ค. 2554

ศมม.ชม.ได้เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม กองเชียร์ การทำอาหารจากหม่อนไหมและสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีนายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้พาผู้ชนะจากการแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าหน้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จัดโดยกรมหม่อนไหมร่วมกับจังหวัดขอนแก่น22 ก.ค. 2554

ศมม.ชม.ชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนผลสด และการขอสัญลักษณ์ดวงตรานกยูงพระราชทาน


ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนผลสด และการขอสัญลักษณ์ดวงตรานกยูงพระราชทาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่เป็นผู้ชี้แจงโครงการ  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง และเกษตรกรมีเข้าร่วมฟังการชี้แจง
ศมม.ชม.ต้อนรับคณะครูหม่อนไหมอาสา

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมอบรมครูไหมอาสา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น โดยมีนายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยมีครูไหมอาสา จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน อาทิ เช่น วัฐจักรหนอนไหม การสาวไหม การแปรรูปหม่อน และศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม
ศมม.ชม.ต้อนรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯให้การตอนรับ โดยมีนักศึกษาจำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน อาทิ เช่น วัฐจักรหนอนไหม การสาวไหม การแปรรูปหม่อน และศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม


ศมม.ชม. จัดการประกวดคัดสรรผ้าไหมยกดอก ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหมสำเร็จรูป

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดการประกวดคัดสรรผ้าไหมยกดอก ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหมสำเร็จรูป ประจำปี ๒๕๕๔ ภายใต้โครงการผลักดันไหมไทยสู่ตลาดโลก ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศมม.ชม. จัดการประกวดแข่งขันสาวไหม

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดการประกวดแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ภายใต้โครงการผลักดันไหมไทยสู่ตลาดโลก ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์ เพ็ชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๑ จังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและปิด และมอบใบประกาศให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน และถ่ายรูปร่วมกัน   ซึ่งมีนายนคร มหาศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันด้วย


ศมม.ชม.จัดโครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหม่อนไหมครบวงจร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหม่อนไหมครบวงจร ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีนายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่เป็นวิทยากร โดยมีนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหม่อนไหมครบวงจร