ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

22 ส.ค. 2554

กิจกรรม “๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี”

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดนิทรรศการ การแปรรูปหม่อนไหม เช่น การปลุกหม่อน การเลี้ยงไหมการสาวไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อน ฯลฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


11 ส.ค. 2554

ศมม.ชม.ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่


ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๓๒ คนและครูจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯศมม.ชม.เข้าร่วมงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


นายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ "เข้าร่วมงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาธิตการแปรรูปหม่อนและไหม โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงาน กปร. เยี่ยมชมนิทรรศการฯ หม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมีนายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ บรรยายสรุปเกี่ยวกับงานหม่อนไหม

ศมม.ชม.คว้ารางวัลจากเวทีประกวดไหมระดับประเทศ


ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เข้าร่วมการประกวดเส้นไหมพื้นบ้าน ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากรังไหมและผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหมระดับประเทศประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ซึ่งสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวดหลายรางวัล คือ

ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน ประเภทผ้ายก สีเคมี/สีธรรมชาติ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอำไพ เชษฐธง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ร้านลำพูนผ้าไหมไทย

ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สีเขียว ประเภทผ้าไหมเทคนิคผสม สีเคมี/สีธรรมชาติ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายพิชัยพัฒ เชษฐธง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอำไพ เชษฐธง

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ประเภทของตกแต่งบ้าน/ของใช้ในบ้าน ระดับมืออาชีพ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายธงชัย ปินชัย

การออกแบชุดผ้าไหม ประเภทชุดแต่งกายประจำวัน(Ready to waer) ระดับมืออาชีพ
รางวัลชมเชย นายสิงห์คำ ปาลี
รางวัลชมเชย นายวรัตม์พล รัตนศรี


ทีมนิทรรศการด้านวิชาการและกิจกรรมเตรียมพร้อมงานหม่อนไหมโลก ครั้งที่ ๒๒นายประทีป  มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการทางด้านวิชาการและกิจกรรม เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะทำงานจากหน่อยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้
นายจิรศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านบริการและอำนวยความสะดวกและคณะทำงานด้านรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะทำงานจากหน่อยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้