ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

20 ต.ค. 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของศูนย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 339 หมู่ที่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร. 0 - 5311 - 4096 - 8 โทรสาร. 0-5311-4097

ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6228 ข่าวสดรายวันเชียงใหม่ศูนย์นำร่องหม่อนอินทรีย์ อียูหนุนงบฯ-แนวโน้มสวมผ้าไหมปลอดสารพิษเชียงใหม่
- นายพินิจ กองศรีพร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า มอบนโยบายให้ข้าราชการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียง ใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เแห่งชาติ ก่อตั้งมา 2 ปีแล้วนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและทรงตรัสว่าการทำหม่อนไหมเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าและชาวบ้านมานาน ดังนั้น ต่อไปให้มีศูนย์หม่อนไหม ทั่วประเทศจำนวน 21 ศูนย์ ให้ดำเนินการเพื่อรักษาวิถีชีวิตหม่อนไหมคู่สังคมไทยให้ยั่งยืน จึงจำเป็น ต้องมีสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติที่มั่นคง นายพินิจกล่าวอีกว่า จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่พื้นที่ 7 ไร่ที่บางเขน กรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อให้นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเป็นศูนย์ประสานงานกับศูนย์หม่อนไหมต่างๆ ทั่วประเทศ จะวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง สำหรับการทำงานของศูนย์หม่อนไหมทั่วประเทศจะให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นำ ร่องทำ "โครงการหม่อนไหมอินทรีย์""จากที่พบกับทางผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ประสานงานกับอียูมาแล้วหารือกับนักวิชาการมหา วิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มาแล้วเช่นกันในการผลิต "หม่อนไหมอินทรีย์" ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแจ้งว่าอียูจะช่วยเหลืองบประมาณให้ศูนย์หม่อนไหมผลิตไหม ออกสู่ตลาดจะจัดการหาตลาดให้โดยเน้นย้ำให้ทำผ้าไหมแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน ให้ทอผ้าไหมในบ้านของชาวบ้านเอง ที่สำคัญให้ดำเนินการทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนจะต้องใช้แบบอินทรีย์ทั้งหมด คือเริ่มต้นปลูกต้นหม่อนห้ามใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหากได้ผลผลิตออกมาแล้วสีที่นำไปย้อมผ้าไหมคือเปลือกไม้ชนิดต่างๆ ก็ต้องได้จากต้น ไม้ที่ให้สีปลูกในขั้นตอนที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยเช่นกัน คือทุกอย่างที่นำมาผลิตเป็นผืนผ้าไหมแล้วนั้นต้องเป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมด"นายพินิจกล่าวอีกว่า หากได้ผ้าไหมอินทรีย์จะได้รับความนิยมมากในอนาคตจากที่คนเราในขณะนี้นิยมรับประทานอาหารอินทรีย์กันมากเพื่อสุขภาพ ต่อไปแนวโน้มอนาคตคนทั่วไปจะใช้เครื่องนุ่งห่มอินทรีย์แน่นอน ซึ่งให้ศูนย์หม่อนไหมเชียงใหม่นำร่องก่อนในช่วง 3-6 เดือนนี้ต่อไปให้ศูนย์อื่นๆ ดำเนินการเช่นกันให้ครบทั้ง 21 ศูนย์
หน้า 26
ชาวสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด เยี่ยมชมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 ชาวสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด อันประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และสมาชิก รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สหกรณ์ฯ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมี นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในการใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได้เลี้ยงชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ อีกทั้งได้พาเยี่ยมชมสถานที่ในการเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม ณ จุดสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าของศูนย์ฯ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ได้ทดลองชิมไวน์หม่อนและน้ำผลหม่อนที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย ในท้ายสุด คุณเกศสิริ จุฑานันท์ ประธานกรรมการของสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ได้กล่าวขอบคุณ ศูนย์ฯ และจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรึกษากันภายในกลุ่ม เพื่อที่จะได้ดำเนินการพัฒนาสร้างอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มต่อไป
เยี่ยมชมการเลี้ยงไหม : นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ (คนที่ 2 นับ จากซ้ายมือ) นำสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด เยี่ยมชมการเลี้ยงไหมของศูนย์ฯ เยี่ยมชมการทอผ้าไหม : คุณเกศสิริ จุฑานันท์ ประธานกลุ่มสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด (คนที่ 1 จากขวามือ) เยี่ยมชมการทอผ้าไหม ณ จุดสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าของศูนย์ฯ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ได้ทดลองชิมไวน์หม่อนและน้ำหม่อนที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ รายงานข่าวโดย : หทัยกาญจน์ นำภานนท์ 3 ตค. 50
การเดินทางไปติดตามงานโครงการพระราชดำริของ ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
วันที่ 10 ตุลาคม 2550 ติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตามงานกิจกรรมการทำไวน์ผลหม่อน และการผลิตชาใบหม่อน

วันที่ 16 ตุลาคม 2550 ติดตามงานโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อ.เมือง อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่บ้านทุ่งจี้ อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 18 ตุลาคม 2550 นายสมโภชน์ ป้านสุวรรณ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ฯ ติดตามงานโครงการสถานีสาธิตการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม บ้านแปกแซม อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2550 ติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

การผลิตน้ำผลหม่อน ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วางจำหน่ายในร้าน โครงการพระราชดำริ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ แม่โจ้ เชียงใหม่