ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

16 ม.ค. 2555

ศมม.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลท่าช้าง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ต้อนรับนายไพโรจน์ ฉัตรบุรรักษ์ นายกเทศมนตรี ต.ท่าช้าง และคณะดูงานของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๔๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

5 ม.ค. 2555

ศมม.ชม. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการร้านค้าผ้าไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะผู้ประกอบการร้านค้าผ้าไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ของจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔


ศมม.ชม.จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(๙ ธันวาคม) ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่