ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

30 ก.ค. 2553

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต. บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ .เชียงใหม่
ในวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา

9 ก.ค. 2553

รองอธิบดีกรมหม่อนไหม


     เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 นางอรทัย   ศิลปนภาพร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะฯ เละนายจิรศักดิ์   เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต1 ได้เกินทางมาตรวจราชการเเละมอบเเนวทางในการดำเนินงาน ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเเละพนักงานของศูนย์หม่อนไหมฯ โดยมีนายนคร   มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมฯ และคณะให้การต้อนรับ เเละรายงานผลการปฏิบัติงาน
   

7 ก.ค. 2553

น.ศ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูงาน

     เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2553 นายนคร   มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับเเละนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมเเละศุกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม เเละห้องอนุรักษ์ผ้าไหม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
  

2 ก.ค. 2553

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัด อบรมการพัฒนาคุณภาพระบบตรวจสอบและการบรรจุหีบห่อสินค้า GI      ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพระบบตรวจสอบและการบรรจุหีบห่อสินค้า GI"  ซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งบ่งชี่ทางภูมิศาสตร์ ปี 2553 โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย 53 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน  มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 20 คน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประกวดสาวไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดประกวดสาวไหม ในวันที่
25 มิ.ย.53 ภายในอาคารลานจอดรถศูนย์หม่อนไหม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ทีม สำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนไปร่วมประกวดการสาวไหมในระดับประเทศ ในวันที่
18 ก.ค. 53 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร

1 ก.ค. 2553

นักเรียน ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เข้าดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่


                เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.53 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    จ.เชียงใหม่ จำนวน 300 คน
ได้เข้าดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมี ท่าน ผอ.นคร มหาายศนันท์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและพาชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ ซึ่งได้แก่การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรปรูผลิตภัณฑ์    จากหม่อนและไหม และพาชมห้องอนุรักษ์ผ้าไหม