ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

29 ก.ค. 2551

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมคลินิกหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยกำหนดจัดทำโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551 โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกเกษตร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเปิดงานได้เยี่ยมชมคลินิกต่างๆ รวมทั้งคลินิกหม่อนไหมด้วยโดยมีนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมคลินิกหม่อนไหม

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดงานคลินิกเกษตร โดยมีพิธีกรชื่อดัง นายนนทวัต พรมจินดา และนางสาวชลิสา บุญครองทรัพย์ เป็นผู้สัมภาษณ์
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมคลินิกหม่อนไหม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) นายจรัลธาดา กรรณสุตร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนที่ 1 จากซ้ายมือ) และนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
บริเวณคลินิกหม่อนไหม เกษตรกรลงทะเบียนรับเอกสารเผยแพร่และปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เกษตรกรเข้าเยี่ยมชมคลินิกหม่อนไหม

15 ก.ค. 2551

ผลการประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมในระดับประเทศขึ้น ณ อาคาร 5 ชั้น 3 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ คัดเลือกส่งเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลถึง 7 รางวัล ซึ่งแต่ละผลงานที่ได้รับรางวัลล้วนเป็นฝืมือของกลุ่มสตรี ร้านค้า และเยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องไปรับรางวัลในงานนกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2551 ณ อิมแพคอรีนาเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งรายชื่อของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 7 รางวัล มีดังนี้

ประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน

ผ้าคลุมไหล่ไหมบาติก จากสิรตา บาติก ได้รับรางวัลที่ 3

ประเภทของตกแต่งบ้าน

หมอนอิงต่อผ้ายก 1 เช็ต ( 3 ชิ้น) ออกแบบโดยนายธนกานต์ พันธุ์สุข จากโจลี่ ฟาร์ม รางวัลที่ 1

ผ้าคลุมเตียงสีแดง โดยนางสาวพิพัฒน์ เครื่องคำ จากกลุ่มแม่บ้านบ้านวังธาร อ.ดอยสะเก็ดได้รับรางวัลที่ 3

ประเภทกระเป๋าสุภาพสตรี

กระเป๋าสีแดง โดยนางสาวพิพัฒน์ เครื่องคำ จากกลุ่มแม่บ้านบ้านวังธาร อ.ดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลที่ 3

ประเภทชุดทำงานบุรุษ

นายกีรติ เย็นยุบ จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1

นายจตุรงค์ จิวหานัง จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2

ประเภทชุดราตรี

นายนันทวัต เพ็งพุ่ม จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2

บรรยากาศในงานประกวด