ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

5 ม.ค. 2555

ศมม.ชม. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการร้านค้าผ้าไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะผู้ประกอบการร้านค้าผ้าไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ของจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔


ไม่มีความคิดเห็น: