ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

5 ม.ค. 2555

ศมม.เข้าร่วมการประชุมคณะประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกและงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ


รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประทีป มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมคณะประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ได้จัดประชุมเตรียมงานคณะการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ซึ่งจะจัดในห้องประชุม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ลงไปดูพื้นที่และประชุมจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นางอรทัย ศิลปนภาพร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมคณะประชุมงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ได้จัดประชุมเตรียมงานคณะการประชุมงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ลงไปดูพื้นที่และประชุมจัดเตรียมวามพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น: