ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

5 ม.ค. 2555

ศมม.ชม.รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการโครงการตามพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการโครงการพระราชดำริฯ โดยมีนายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ครั้งที ๔/๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น: