ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

5 ม.ค. 2555

ศมม.ชม.ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบล และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ จำนวน ๘๒ คน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น: