ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

5 ม.ค. 2555

ศมม.ชม. ติดตามงานเลี้ยงไหมของเกษตรกรบ้านโป่งถืบในโครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานผลิตพันธุ์ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ติดตามงานเลี้ยงไหมของเกษตรกรบ้านโป่งถืบใน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงไหมและการดูแลรักษาแปลงหม่อน ตลอดจนเข้าเยี่ยมบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไหมไทยพื้นบ้าน เพื่อผลิตเส้นไหมจำหน่ายวังสวนจิตรลดา ตามโครงการพัฒนาเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน นอกจากนี้เกษตรกรบางรายนำเส้นไหมที่ได้ไปทำการฟอกย้อม และทอผ้าไหมลายมัดหมี่ไว้ใช้เอง


1 ความคิดเห็น:

กฤษฎา รักษ์ธีรวัฒนภาคภูมิ กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่า ที่ตำบลเวียง อำเภอฝางอยู่ที่หมู่บ้านไหนเหรอครับ พอดีสนใจอยากจะไปศึกษาดูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับ ^^