ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

5 ม.ค. 2555

ศมม.ชม.จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(๙ ธันวาคม) ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: